Референтна Листа

Референтна листа на изведени објекти и завршени проекти
 • Застаклување на мотел во с. Смојмирово
 • Комплетно застаклување на Холандска Амбасада со непробојно стакло – учество во реконструкција
 • Застаклување на деловен простор со алуминиумски профили и термопан стакло
 • Трговски центар Виница
 • Комплетно застаклување на трговски објект ВЕРО во Битола
 • Комплетно застаклување на бензинска станица и мотел на фирма ШЕРО од Тетово
 • Комплетно састаклување на деловен простор – Трговски центар Тетово 2
 • Застаклување и учество во реконструкција на хотел ОАЗА во Штип
 • Изработка на стаклена фасада – комплет алуминиум стакло – на деловна зграда на фирма МЕДИА ЕЛЕКТРОНИКС – Скопје
 • Учество во изведба на кровна конструкција – изработка и вградување на куполи – на хотел АЛЕКСАНДАР ПАЛАС во Скопје
 • Застаклување со сигурносно стакло – блиндирано на трезори во КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА во РМ.
 • Учество во реконструкција на БРИТАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – Скопје
 • Вградување на електронски заштитни врати и заштитно стакло на повеќе објекти на КФОР во Македонија и Косово
 • Изведба на стаклени излози на ресторант МЕКДОНАЛДС во Скопје
 • Учество во реконструкција на ТУТУНСКИ КОМБИНАТ во Скопје
 • Застаклување со стакло  6000м2 на објект ИГМ Кавадарци
 • Застаклување на хотел МИЛЕНИУМ во Скопје
 • Застаклување на објект ЕВРОПА 92 во Кочани и Скопје
 • Комплетно застаклување на ДСУ ВАНЧО ПРКЕ Виница
 • Комплетно застаклување на спортска сала вос. Блатец
 • Комплетно застаклување на Основно Училиште во с. Трсино
 • Комплетно застаклување на училиште во Кочево
 • Учество во застаклување на бензински пумпи на МАКОИЛ
 • Комплетно застаклување на оранжерии МЕГИТ во Скопје
 • Застаклување на терминал граничен премин Делчево
 • Комплетно застаклување на магацински простор на ЕВТ Скопје
 • Застаклување нафабрика за чевли ФИЛИП ФРОСТ – Куманово
 • Застаклување на стамбени објекти во Крушево
 • Застаклување на хала МЕТАЛОТЕХНИКА во Радовиш
 • Застаклување на деловен објект НОВ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – Штип
 • Застаклување на деловен и станбен објект ЕТА во Струмица
 • Застаклување на индивидуална зграда ГИВИ во Гевгелија
 • Застаклување на хала на ИДНИНА во Кратово
 • Учество во изградба и застаклување на стамбена зграда ГРАНИТ Делчево
 • Застаклување на објект АГРОПИЈАНЕЦво Делчево
 • Застаклување на деловни објекти на фирми во Кочани: ЕВРОПА 92, ТИНГ, ДЕЛИКАТЕС, ИДЕАЛ, АГРООПРЕМА, МЕХАНИКА, ТЕКС-КО, ЈАЧИКО, ТОНКО, АМОР и др.
 • Застаклување на деловни објекти на фирми во Виница:
 • ДАЈМОНД Виница, ВИНКА Виница, МАКПРОГРЕС и многу други.