Огледала

Обично од 4мм и 6мм; Фуме од 4мм и 6мм; Бронза 4мм и 6мм.